e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Styczeń 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w systemach informatycznych Kas Chorych, a także zakresu i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Krajowym Związkiem Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru kolumn transportu sanitarnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

 • Monitor Polski Poz. 34 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 33 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 32 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 31 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 30 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 29 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 28 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 27 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 26 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1998 r.