e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Październik 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1013 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1012 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 973 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Monitor Polski Poz. 518 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 515 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 514 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 513 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 październik 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 35 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 34 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 33 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 32 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1999 r. o nadaniu odznaczeń.