Archiwum 9 Grudzień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1185 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu wypłat rekompensat według kryterium wieku uprawnionych oraz zadań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zobowiązań Skarbu Państwa wobec uprawnionych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1175 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Monitor Polski Poz. 200 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 141 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.