e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Marzec 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 299 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 298 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 293 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 236 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • Monitor Polski Poz. 229 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 228 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 224 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny".

 • Dziennik Ustaw Poz. 213 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 128 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędu.