Archiwum 1 Kwiecień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 1999

    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań.

  • Dziennik Ustaw Poz. 432 z 1999

    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

  • Monitor Polski Poz. 171 z 1999

    Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny tkanin z włókien syntetycznych, pochodzących z Republiki Korei i Tajwanu.