e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Kwiecień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 428 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 340 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 339 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 338 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 337 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 336 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 36/98.

 • Monitor Polski Poz. 195 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwoty zasiłku wychowawczego.

 • Monitor Polski Poz. 194 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.