e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Maj 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Jednostki Wojskowej Nr 1004 - Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 477 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 445 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 425 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin, powiatów i województw, przeznaczonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

 • Monitor Polski Poz. 371 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 370 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 369 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 368 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 236 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szacunku produktu krajowego brutto w 1998 r.