Archiwum 29 Czerwiec 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 670 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 669 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

 • Monitor Polski Poz. 456 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 445 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów.