e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Lipiec 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 887 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzonej we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 800 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Urząd Ochrony Państwa w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.

 • Monitor Polski Poz. 510 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 509 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 508 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 487 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 486 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1999 r. o nadaniu orderów.