e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Sierpień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 764 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 761 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 749 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 733 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.