e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Sierpień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1067 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 835 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 832 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 825 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 810 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Monitor Polski Poz. 584 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 583 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 582 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 581 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 462 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wykazu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt, dopuszczonych do obrotu w kraju.

 • Monitor Polski Poz. 450 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.