Archiwum 1 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 817 z 1999

    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

  • Monitor Polski Poz. 585 z 1999

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

  • Monitor Polski Poz. 451 z 1999

    Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.