e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 965 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1999 r. sygn. akt K. 14/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, pododdziałów i oddziałów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 911 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Monitor Polski Poz. 627 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 561 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 560 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 559 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 466 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 463 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 460 z 1999

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. o wszczęciu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Federacji Rosyjskiej.