e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1063 z 1999

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

 • Dziennik Ustaw Poz. 970 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 880 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 875 z 1999

  Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Monitor Polski Poz. 635 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 634 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 490 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 1999 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 467 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 259 z 2000

  Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzona w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.