e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1113 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie, podpisanego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1111 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1109 z 1999

  Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 636 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 457 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 1999 r. o skróceniu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w misji pokojowej w składzie sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Albanii.