e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 979 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 936 z 1999

  Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 935 z 1999

  Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 884 z 1999

  Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 603 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 602 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 590 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 452 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Poz. 447 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1999 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.