e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Wrzesień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 939 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

 • Dziennik Ustaw Poz. 897 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 626 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 604 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 595 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 557 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 556 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1999 r. o nadaniu orderu.