e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Styczeń 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 216 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r. sygn. akt P. 11/98.

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.