e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Grudzień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1260 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1222 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1221 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1220 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Monitor Polski Poz. 845 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 824 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 804 z 2000

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 94 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 82 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 42 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.