e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Grudzień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dokumentacja medyczna w przychodni

  Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy dyrektor przychodni może zakazać wydawania tej dokumentacji pacjentom?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1198 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1197 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1176 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1170 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1165 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1154 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1153 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1130 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1125 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Monitor Polski Poz. 818 z 2000

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu pracy w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2001 r.