Archiwum 3 Marzec 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 319 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 306 z 2000

  Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Monitor Polski Poz. 297 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 296 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2000 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 273 z 2000

  Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 272 z 2000

  Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski Poz. 174 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.