e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Kwiecień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 479 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 425 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 420 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 406 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 392 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r. sygn. akt K. 23/99.

 • Monitor Polski Poz. 385 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 374 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 361 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.