Archiwum 14 Lipiec 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 856 z 2000

  Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 823 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 822 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, ora z warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.

 • Monitor Polski Poz. 639 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 615 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 614 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 607 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 466 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 459 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 458 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 457 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2000 r.

 • Monitor Polski Poz. 448 z 2000

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.