e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Styczeń 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zakup domu na kredyt przed zawarciem małżeństwa

  Przed zawarciem związku małżeńskiego ja i mój partner chcemy kupić stary dom. Na część spłaty mój partner zaciągnął kredyt z banku. Tylko on jest kredytobiorcą. Z chwilą zawarcia umowy kredytowej ja nie pracowałam. Czy mogę być współwłaścicielem zakupionej nieruchomości? Jeżeli (...)

 • Nieterminowe opłacanie dobrowolnej składki

  Z powodu jednodniowej zwłoki w opłacie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (pozarolnicza działalność gospodarcza) otrzymałam odmowę wypłaty zasiłku chorobowego. Czy poza odwołaniem w Sądzie Pracy i prośbą o przywrócenie terminu płatności mogę zrobić coś więcej.

 • Sposób zmiany umowy spółki cywillnej

  Jak należy zmieniać umowę spółki cywilnej, aby miała moc prawną? Czy w spółce trzyosobowej mogą zmianę wprowadzić dwie osoby? Czy zmienioną umowę trzeba rejestrować w urzędach? Co zrobić, gdy jeden ze wspólników chce być w spółce, a nie chce wyrazić zgody na zmianę umowy spółki?

 • Budowa na działce wspólnej z bratem

  Wraz z bratem jesteśmy współwłaścicielami działki o powierzchni 840 m2, na której stoi dom (mieszka w nim mój brat). Na tej samej działce chcę wybudować drugi mały dom (100 m2), który będzie moją własnością. Co powinnam zrobić, aby w przyszłości nie okazało się, że popełniłam (...)

 • Zmiana wspólnika spółki cywilnej

  Chcę zmienić wspólnika w spółce cywilnej. Jak można to przeprowadzić w myśl nowych przepisów tak, aby nie była konieczna likwidacja dotychczasowej spółki i wszystkie wynikające w związku z tym procedury fiskalne? Chciałbym również zachować dotychczasową nazwę (w nazwie nie występowały (...)

 • Opodatkowanie umowy pożyczki

  Czy w przypadku zawarcia umowy pożyczki za granicą z osobą nie będącą obywatelem polskim umowa musi być zawarta na piśmie i czy również należy uiścić opłatę 2%.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Monitor Polski Poz. 28 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2001 r. nr 115-3-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 27 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2001 r. nr 115-2-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.