Archiwum 2 Listopad 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkowe  • Urząd Gminy prosi o wyjaśnienie następujących kwestii: (...)

    Ad.1Zgodnie z przepisem art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia (...)

NA SKÓTY