e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Marzec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1128 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu o otwartych przestworzach, sporządzonego w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 424 z 2001

  Ustawa z dnia 15 marca 2001 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 349 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 346 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 345 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Monitor Polski Poz. 259 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.