Archiwum 16 Marzec 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dziedziczenie praw autorskich i wynalazczych

  Co można zapisać w testamencie, a czego nie? Czy tzw. dobra niematerialne, np. własność intelektualna, patenty, etc. podlegają dziedziczeniu?

 • Zrzeczenie się ojcostwa na rzecz innego mężczyzny

  Czy biologiczny ojciec dziecka, który je uznał, może "zrzec się" ojcostwa na rzecz innego mężczyzny?

 • Zapłata alimentów z góry

  Czy prawodawstwo polskie przewiduje możliwość zapłacenia należności alimentacyjnej na dwa lata z góry: a. jeżeli nie, to jakim paragrafem jest to określone, b. jeżeli tak, to czy taka forma zapłaty jest możliwa bez jakichkolwiek ograniczeń, czy też ograniczona jest jakimiś konkretnymi (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 493 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonych w Kopenhadze dnia 25 listopada 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 452 z 2001

  Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 352 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 2001

  Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 280 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Monitor Polski Poz. 252 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr 112-5-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 213 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Monitor Polski Poz. 175 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-20-2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 174 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-19-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 173 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-18-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 172 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-17-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 171 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-16-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 150 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach pokojowych w Etiopii i Erytrei.

NA SKÓTY