e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Sierpień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Mieszkanie własnościowe po rozwodzie małżonków

  Rozwodzę się i wszyscy mówią mi że moje mieszkanie własnościowe nie może zostać podzielone (chciałbym również wiedzieć jakie mam do niego prawo po rozwodzie). Czy na podział majątku będzie miało wpływ to, że koszty związane z kupnem mieszkania pokryli moi rodzice?

 • Spadek a roszczenia konkubenta

  Moja babcia 30 lat żyła w związku - konkubinacie. Mieszkała ze swoim partnerem bez meldunku, który zmarł nagle nie zostawiając ostatniej woli. Jego córka chce się starać o bycie jedynym spadkobiercą i wyrzucić babcię z domu. Co mamy robić, jakie kroki może podjąć babcia? Samochód dziadka (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1027 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Elektromontaż" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1020 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 966 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 959 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 958 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

 • Monitor Polski Poz. 553 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 458 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. nr Z. 110-60-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 455 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 - Kraków.

 • Monitor Polski Poz. 454 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Tadeusza Urbańczyka.

 • Monitor Polski Poz. 448 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Poz. 443 z 2001

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.