e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Sierpień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przyjęcie do pracy po bezpłatnym urlopie rocznym

  Jeżeli od pracodawcy uzyskam urlop roczny bezpłatny to czy po ukończeniu tegoż urlopu, pracodawca ma obowiązek mnie przyjąć z powrotem, czy też nie?

 • Płacenie składek ZUS a staż pracy

  Czy okres pracy gdy nie były płacone składki ZUS przez pracodawcę, mimo składanych deklaracji ZUS będzie się liczył pracownikowi do stażu pracy? Jakie ma to znaczenie dla naliczania emerytury? Jeżeli pracownik zgłosi do ZUS że pracodawca nie odprowadzał składek, to czy Zus poinformuje płatnika (...)

 • Leasing pracowników

  Jak długo można korzystać z usług "wypożyczonych" osób z trudniących się "wypożyczaniem" pracowników firm doradczych? Czy takie "wypożyczanie" (outsourcing) jest zgodne z obowiązującym prawem?

 • Rozwód z cudzoziemcem

  Rozwodzi się obywatel Australii i Polka, z tym, że małżeństwo zostało zawarte w Londynie i zarejestrowane w Polsce. Jaka jest skuteczność rozwodu orzeczonego w Polsce wobec małżeństwa zawartego za granicą i czy przy sprawie rozwodowej, bez orzekania o winie i przy zgodności obu stron(nastąpił (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1049 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1045 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1041 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1040 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1039 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1038 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1037 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1019 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1018 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1003 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.