e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Wrzesień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Określenie terminu zapłaty w wezwaniu

  Czy wezwanie do zapłaty dostarczone przez firmę windykacyjną może mieć termin 7 dni jeśli dotyczy osoby fizycznej? Czy może to być termin dłuższy lub krótszy? Od czego to zależy?

 • Sankcje za niestawiennictwo na rozprawie

  W jaki sposób sąd może ukarać pozwanego za jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo na termin rozprawy w sprawie cywilnej - mimo prawidłowych doręczeń adresat nie odbiera wezwań?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1275 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1274 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1268 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1265 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią służbę żołnierze zawodowi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1230 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 września 2001 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 568 z 2001

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 566 z 2001

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne.

 • Monitor Polski Poz. 558 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. nr Z. 110-75-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 541 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 540 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.