e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Wrzesień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Procentowe określenie wysokości alimentów

  Na podstawie wyroku Sądu z kwietnia 1999 r. płacę alimenty bieżące w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia za pracę wraz ze wszystkimi dochodami i nagrodami, nie mniej niż 300 zł. Czy Sąd powinien jasno określić co to są wszystkie dochody i nagrody. Uważam, że jest to niejasne pojęcie. (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1112 z 2001

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1100 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Monitor Polski Poz. 567 z 2001

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.