e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Styczeń 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Artykuły i poradniki

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1406 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Monitor Polski Poz. 31 z 2002

  Komunikat Nr 1/2002/DOKE Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Poz. 30 z 2002

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 10 stycznia 2002 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 29 z 2002

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 29 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów.

 • Monitor Polski Poz. 28 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 28 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.

 • Monitor Polski Poz. 27 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 26 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 24 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 23 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 22 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 20 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 19 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 18 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 17 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 16 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 15 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 14 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 13 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 12 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 11 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 10 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 9 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 8 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 7 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 6 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 5 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 4 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 3 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 2 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 1 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2001 r. nr Z. 110-89-01 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.