e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Styczeń 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Tożsamość świadka a ochrona danych osobowych

  Czy nie zamazywanie w aktach sadowych danych personalnych wraz z adresem stron procesu nie łamie prawa o ochronie danych osobowych? Do akt ma wgląd przecież i oskarżony i gdy pozna adres strony przeciwnej sam z łatwością może "wymierzyć sprawiedliwość".

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 76 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 72 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 71 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 70 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 69 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Poz. 68 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2002 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Poz. 67 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 66 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 65 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 64 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 63 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 62 z 2002

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, klasyfikowanych według kodów PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0, 7208 52 99 0.

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2002

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

 • Monitor Polski Poz. 60 z 2002

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

 • Monitor Polski Poz. 59 z 2002

  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

 • Monitor Polski Poz. 58 z 2002

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Monitor Polski Poz. 57 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 56 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 55 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 54 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 53 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 52 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 51 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 49 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o nadaniu odznaczeń.