e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Październik 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odszkodowanie za pobicie

  Czy można ubiegać się odszkodowanie za pobicie? Koleżanka jechała autobusem do pracy. Została uderzona pięścią w nos (złamanie bez przemieszczenia) przez jedną z kilku dość śmiało poczynających sobie w tym autobusie osób. Koleżanka zgłosiła ten fakt na policji i wskazała osobę, (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1487 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1486 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2002 r. sygn. akt SK. 6/02.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1485 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1484 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1483 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1482 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1481 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1480 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1479 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1478 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1477 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1476 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1475 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1474 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1473 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1472 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1471 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1470 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1468 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1467 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1466 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1465 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1464 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1463 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1462 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1461 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1460 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1459 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1458 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Monitor Polski Poz. 716 z 2002

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 października 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 715 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003.

 • Monitor Polski Poz. 714 z 2002

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa.