e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Listopad 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przedmiot ustanowienia służebności

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy mogę ustanowić na nim służebność osobistą lub czy mogę oddać je w użytkowanie? Jeśli tak, to czy potrzebować będę zgody spółdzielni do tych czynności?

 • Sposoby wniesienia do sądu pozwu

  Chcę wystąpić do Sądu Okręgowego z pozwem rozwodowym. Czy muszę osobiście stawić się w sądzie - i czy mogę wysłać pozew listem poleconym? (będę musiał dojechać aż 300 km do sądu osoby pozwanej).

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1660 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dziennik Ustaw Poz. 1659 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1658 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1657 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1656 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1655 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1654 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1653 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1652 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.