Archiwum 20 Grudzień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Opinie prawneAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1868 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1867 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1866 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej.

 • Monitor Polski Poz. 849 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 848 z 2002

  Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 847 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

 • Monitor Polski Poz. 846 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 845 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2003.

 • Monitor Polski Poz. 844 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Poz. 843 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

 • Monitor Polski Poz. 842 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia listy miejscowości, w których mogą być prowadzone ośrodki gier.

 • Monitor Polski Poz. 841 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 840 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 839 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 838 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 837 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 836 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 17 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 835 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 834 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 833 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 832 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 831 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 830 z 2002

  Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 828 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2002 r. nr Z. 110-71-2002 w sprawie mianowania Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 827 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. nr 115-11-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 826 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2002 r. nr Z. 110-70-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 825 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2002 r. nr 115-10-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

NA SKÓTY