e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Luty 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 178 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 177 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Poz. 176 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 175 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 174 z 2002

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 173 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 172 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 171 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 170 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 169 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 168 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 167 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 166 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 165 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 163 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 162 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.