e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Marzec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Lokator bez tytułu prawnego do lokalu

  Jestem współwłaścicielką kamienicy. Lokatorzy mieszkają w niej na podstawie decyzji administracyjnej. Płacą czynsz regulowany. Przypadkiem dowiedziałam się, że główny lokator - matka nie żyje od pół roku, a w mieszkaniu pozostał jej syn z żoną. Udałam się do właściwego urzędu, (...)

 • Działalność firm windykacyjnych

  Czy istnieje możliwość ściągania długów od osób fizycznych za pośrednictwem firm windykacyjnych? Ostatnio dość sporo zaczęło działać w Polsce lecz czy ściąganie jest zgodne z prawem i jaka jest tego podstawa prawna?

 • Odpowiedzialność pełnomocnika do doręczeń

  Musiałem upoważnić znajomą mi osobę do odbioru doręczeń i korespondencji sądowych. Z powodu nie dosłania mi korespondencji nie dotrzymałem terminu 7 dniowego i co spowodowało niekorzystny dla mnie przebieg sprawy. Jaka jest odpowiedzialność prawna osoby podejmującej się odbioru doręczeń (...)

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na pełną księgowość wg ustawy o rachunkowości?

 • Termin zwrotu nakładów przez wynajmującego

  Od którego momentu mija roczny termin do żądania roszczeń o zwrot nakładów poczynionych przez najemcę, jeżeli po ustaniu stosunku najmu - najemca nadal zajmuje lokal? Czy jest na to rok czasu od ustania stosunku najmu, czy też od faktycznego oddania, opuszczenia lokalu?

 • Określenie wartości przedmiotu sporu

  W jaki sposób określić przed polskim sądem wartość przedmiotu sporu jeżeli transakcja była prowadzona w euro, i na jaki dzień dokonać przeliczenia kursowego, dzień wymagalności roszczenia czy inny?

 • Ubezpieczenie wypadkowe a działalność gospodarcza

  Prowadzę działalność gospodarczą - gabinet kosmetyczny. W kwietniu ubiegłego roku uległem wypadkowi w pracy. Czy z tego tytułu jako osobie fizycznej należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

 • Odpowiedzialność majątkowa poręczyciela wekslowego

  Wraz z żoną poręczyliśmy weksel stanowiący zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę z o.o. Czy w przypadku ogłoszenia upadłości tej spółki nasze poręczenie wekslowe może stanowić przyczynę przeprowadzenia egzekucji z naszego majątku? Czy też zobowiązanie kredytowe spółki (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Technologii Elektronowej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2002

  Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.