e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Marzec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Minimalna powierzchnia mieszkaniowa

  Jaka powierzchnia mieszkalna jest uważana za minimalną? Czy jako powierzchnię mieszkalną uważa się całą powierzchnię mieszkania (przedpokój, kuchnia...)?

 • Prawo własności a prawo do prywatności

  Czy istnieje przepis prawny nakazujący mi wpuścić do mojego mieszkania kogokolwiek bez nakazu sądowego? Jakie przepisy mówią o obowiązku wpuszczenia rachmistrza do domu i jakie są konsekwencje nie wpuszczenia go?

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego grozi jakaś kara?

 • Zasady zaskarżania apelacją wyroków sądu cywilnego

  Złożyłem apelacje i w wyniku jej złożenia sąd II instancji uchylił wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi I inst., który rozpatrzył ponownie sprawę - to czy w takiej sytuacji przysługuje mi apelacja od tego ponownie wydanego wyroku Sądu I instancji? (...)

 • Odpowiedzialność za podatki a intercyza

  Czy intercyza małżeńska chroni również przed ewentualnymi długami małżonka w stosunku do skarbu państwa (podatki), a jeśli tak to czy należy informować urząd skarbowy o przeprowadzonej intercyzie?

 • Roszczenia wobec zakładu energetycznego

  Mam działkę rolniczą, na której stoi wielki, murowany transformator. Zakład Energetyczny nic ze mną nie ustalał, nie ma żadnej umowy, nic mi nie płaci. Czy mam prawo domagać się czegoś od Zakładu Energetycznego?

 • Termin rozpatrzenia apelacji

  Czy sąd może wyznaczyć ponowny termin rozpoznania apelacji, jeżeli poprzednia nie została rozpatrzona lub odrzucona?