e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Kwiecień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Choroba pracownika a składka ZUS

  W jaki sposób jest obliczana podstawa wymiaru składki ZUS w przypadku gdy pracownik przebywał kilkanaście dni np.5 na zwolnieniu lekarskim, np. choroba ucha? Jak się powinno wyznaczać wymiar podstawy służącej do obliczenia poszczególnych części składki ZUS w takich przypadkach?

 • Tablica ogłoszeń w spółdzielni

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo rozwieszać na tablicach ogłoszeń w blokach, ogłoszenia o tym kto i ile zalega z opłatami czynszu? Jest to robione w sposób "zaszyfrowany" tzn. zamiast nazwiska lokatora podany jest numer bloku i mieszkania.

 • Procentowe określenie alimentów

  Słyszałem o możliwości zasądzania przez sądy alimentów o wysokości określonej procentowo, a nie kwotowo. Czy to prawda, a jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego rozwiązania?

 • Przesłuchanie małoletniego

  Czy rodzic ma prawo odmówić zgody na przesłuchanie małoletniego dziecka (12 lat) w charakterze świadka przez policjanta, ze względu na dobro dziecka.

 • Nabycie obywatelstwa polskiego przez urodzenie

  Jakie obywatelstwo będzie miało dziecko urodzone w Polsce (rodzice nie są obywatelami polskimi) ?

 • Zwolnienie z kosztów w postępowaniu karnym

  Czy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można składać tylko w sprawach cywilnych czy również można ubiegać się o zwolnienie z kosztów bądź rozłożenie spłaty na raty przy sprawach karnych po zakończeniu procesu?

 • Ponowne małżeństwo a podwyższanie alimentów

  Jestem po rozwodzie. Z pierwszego małżeństwa mam córki w wieku szkolnym 15, 16 lat. Obecnie chciałem wstąpić w związek małżeński z osobą, z którą od paru lat liczę na ułożenie sobie życia osobistego. Czy w związku z powyższym częstotliwość ubiegania o podwyżkę alimentów dla (...)

 • Prezes spółki jako syndyk masy upadłości

  W spółce z o.o. gdzie zarząd jest jednoosobowy a głównym udziałowcem (ponad 85%) jest gmina, w wyniku ogłoszenia postępowania upadłościowego prezes zarządu został wyznaczony przez syndyka masy upadłościowej na prawnego reprezentanta upadłego (prezes zarządu nie ma udziałów spółki (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 2002

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 364 z 2002

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 363 z 2002

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 2002

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 361 z 2002

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 360 z 2002

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 2002

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.