e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 567 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadajace tytułu lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób.

 • Dziennik Ustaw Poz. 566 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła.

 • Dziennik Ustaw Poz. 565 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 564 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 563 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 562 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie służby zastępczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 561 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 560 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje.

 • Dziennik Ustaw Poz. 559 z 2002

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 558 z 2002

  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 557 z 2002

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o paszportach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 556 z 2002

  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 555 z 2002

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, podpisanej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 554 z 2002

  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 2002

  Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. z dnia 14 marca 2002 r. o uchyleniu ustawy o Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym w Konstantynowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 2002

  Ustawa z dnia 14 marca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2003.