e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Definicja trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego

  Co oznacza termin "trwały rozkład pożycia", jak długo i w jakie okoliczności mają towarzyszyć rozkładowi żeby został uznany przez sąd za trwały rozkład pożycia małżeńskiego? Mąż nie mieszka ze mną od trzech miesięcy, ale nadal jest zameldowany. Mieliśmy do tej pory wspólność (...)

 • Obowiązek opłacania składki zdrowotnej od firmy

  Zarejestrowałem działalność - wpis do ewidencji z przewidywanym terminem rozpoczęcia: 01.04. Sposób rozliczeń: książka. Zwolnienie z VAT. Z uwagi na brak zleceń, faktycznie nie rozpocząłem działalności (miała to być działalność uboczna - jestem na etacie). Mam sprzeczne informacje (...)

 • Dokumenty potrzebne do uzyskania karty pobytu

  Jakich dokumentów mogą wymagać pracownicy urzędu w załączeniu do wniosku o wydanie karty czasowego pobytu ?

 • Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

  Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli?

 • Kontrola pojazdu na drodze prywatnej

  Czy policja ma prawo dokonać kontroli i zatrzymania na drodze, która jest drogą na użyczenie przez teren prywatny do budynku mieszkalnego?

 • Zakaz ujawniania wynagrodzenia przez pracownika

  Przy umowie o pracę, pracodawca zobowiązuje mnie do zachowania poufności danych dotyczących wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Nie znalazłem w tej ustawie nic na temat zachowania poufności wynagrodzenia. Czy mógłbym prosić (...)

 • Przekazanie działki pracowniczej

  W jakiej formie (chodzi mi o treść pisma) należy sporządzić przekazanie prawa do użytkowania działki w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym? Starsze małżeństwo (dotychczasowi użytkownicy) chcą przekazać działkę swojej córce i jej mężowi, czy ma być to zwykłe pisemne oświadczenie woli (...)

 • Alimenty na dziecko, a nie na byłą małżonkę

  Złożyłem wniosek o rozwód bez orzekania o winie, żona godzi się na takie rozwiązanie. W pozwie chciałem, aby dziecko zostało ze mną, a pozwana płaciła alimenty na dziecko. Sąd może jednak przyznać dziecko pozwanej, a mi nakazać płacenie alimentów. Czy na rozprawie można zastrzec, że (...)

 • Spłacanie wspólnych kredytów a alimenty na dziecko

  Przed rozprawą rozwodową chcemy podzielić notarialnie majątek. Układ jest następujący: żona zatrzymuje mieszkanie oraz samochód. Obydwie rzeczy są do tej pory wartością wspólną oraz obarczone są kredytami. Kredyty po podziale ma przejąć żona, a ja otrzymam połowę różnicy pomiędzy (...)

 • Czy pracodawca może wyciągnąć jakieś skutki z rozwiązania umowy zlecenie bez wykonania tego, do czego się zobowiązałem lub przed terminem jej wygaśnięcia?

  Postanowiłem zatrudnić się jako rachmistrz spisowy, odbyłem już kurs i jutro mam podpisać umowę. Z tego co się dowiadywałem ma być to umowa zlecenie. Czy taką umowę można rozwiązać w każdej chwili? Jeśli tak to czy pracodawca może wyciągnąć jakieś skutki z rozwiązania jej bez wykonania (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 457 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 456 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 455 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 454 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 453 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 452 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 451 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 450 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 449 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Monitor Polski Poz. 275 z 2002

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 274 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

 • Monitor Polski Poz. 273 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.

 • Monitor Polski Poz. 272 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.

 • Monitor Polski Poz. 271 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 270 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 269 z 2002

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2002 - 2007.

 • Monitor Polski Poz. 268 z 2002

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 267 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 266 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 265 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 264 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 263 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 262 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 261 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 260 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 259 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 258 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 257 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.