e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Najem lokalu komunalnego

  Małżonka mieszka (i jest zameldowana) w mieszkaniu komunalnym, którego głównym najemcą jest jej babcia. Jej mąż jest wyłącznym właścicielem innego mieszkania. Czy po śmierci babci małżonka może bez problemów stać się głónym najemcą. (Spełniony jest warunek ponad 3-letniego okresu (...)

 • Zaprzestanie płacenia alimentów

  W lipcu 2001 roku skończyłam studia, ojciec płaci na mnie zasądzone alimenty i z dniem 1 stycznia 2002 roku przestał. Czy jest możliwe by przestał płacić alimenty na wieść o zakończeniu studiów, czy musi odbyć się sprawa sądowa kończająca obowiązki alimentacyjne? Od września jestem (...)

 • Powództwo cywilne w procesie karnym

  Jakie przepisy regulują zasady łączenia procesu cywilnego i karnego?

 • Wymogi formalne pism procesowych

  Na mocy wyroku sądu spłaciłem za kogoś zaciągniętą pożyczkę w kwocie powyżej 5000 zł i chciałbym odzyskać te pieniądze. Jakie dokumenty powinienem złożyć w sądzie i gdzie ewentualnie można znaleźć ich wzory?

 • Zaprzeczenie ojcostwa nienarodzonego dziecka

  Jestem w trakcie rozwodu, a za 2 miesiące ma się urodzić moje dziecko z kolejnego związku. Czy zaprzeczenia ojcostwa można dokonać zanim dziecko się urodzi?

 • Zakres obowiązywania tajemnicy bankowej

  Czy pracownik banku, który przychodzi do domu kredytobiorcy zalegającego ze spłatą rat kredytu, ma prawo informować matkę kredytobiorcy (która nic nie wiedziała o kredycie) o stanie zadłużenia pełnoletniej córki czy syna, straszyć komornikiem i zmuszać matkę do wpłacenia dwóch rat? (...)

 • Zmiana wpisu w księdze wieczystej

  Jaka jest procedura zmiany wpisu danych w księdze wieczystej, jeżeli urzędnik dokonał wcześniej błędnego wpisu (pomylił się dokonując go)?

 • Podstawa prawna odszkodowania

  Czy w ramach ustawy o ochronie danych osobowych, poszkodowanemu (dokumenty z danymi osobowymi znaleziono na śmietniku) przysługuje jakieś odszkodowanie. Jeżeli tak to z jakiego artykułu, jaka jest podstawa do wyliczenia szkody i czy konieczne jest wniesienie powództwa.

 • Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę

  Co to są wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków? Jak można rozumieć ten punkt 8 art.33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

 • Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję

  Czy policja ma prawo zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który uciekał przed nią ale go nie złapała, tylko rzekomo spisała numery rejestracyjne. Dodam, że policja nie pojawiła sie w domu zaraz po zajściu, lecz czekała aż "przestępca" znowu pojedzie sobie samochodem.

 • Regulacja działalności prowadzonej w internecie

  Czy jest jakaś ustawa regulująca działanie internetu? Czy można internet podciągnąć pod jakąś ustawę?

 • Okres pobierania renty rodzinnej

  Przysługuje mi renta rodzinna z tytułu sieroctwa zupełnego. W tym miesiącu kończę 25 lat, ale jestem dopiero na 4. roku studiów - czy renta przysługuje mi do ukończenia studiów, czy zostanie mi odebrana automatycznie po ukończeniu 25. roku życia - co nastąpi 31 maja tego roku?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań oraz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze stanem faktycznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.