e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Utrzymywanie dorosłego, studiującego dziecka

  Jestem 20-letnia studentką studiów dziennych, nie pracuję. Istnieje możliwość, że zgłoszę ojca-alkoholika na komisję alkoholową. On, w rewanżu, może mnie wyrzucić z domu. Czy według prawa, ojciec może przestać mnie utrzymywać?

 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

  Czy osoba która naruszyła moją godność osobistą przez internet może ponieść za to karę? Czy wiadomości przesłane na skrzynkę internetową z grośbami stanowią jakiś dowód rzeczowy?

 • Zniewaga za pomocą internetu

  Kto odpowiada i jaka kara grozi za komentarze wpisywane przez internautów do sondy internetowej utworzonej na stronie www? Jeśli pytanie jest natury ogólnej np. o funkjonowanie jakiejś instytucji a komentarze jakie dali internauci mogą obrażać dobre imię np. kierownictwa tej instytucji.

 • Wypowiedzenie umowy przelewu

  1. wierzyciel przelewa wierzytelność na osobę trzecią 2. osoba trzecia zawiadamia dłużnika o przelewie wierzytelności 3. wierzyciel oświadcza dłużnikowi, że wypowiedział umowę przelewu 4. dłużnik dokonuje zapłaty na rzecz wierzyciela pierwotnego. Czy wierzyciel pierwotny może bez wiedzy (...)

 • Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

  Jestem 2 lata po rozwodzie, posiadam mieszkanie wspólnie z byłą żoną. Mam zamiar wnieść sprawę o podział majątku, czy do podziału wliczane są dzieci. Ja posiadam prawo opieki nad dziećmi.

 • Uprawnienie do zachowku a związek małżeński

  Jestem studentką AE we Wrocławiu. 29.09.2001 wyszłam za mąż za studenta germanistyki (zaoczne) w Zielonej Górze (jego miejsce zamieszkania). Weekendy (od poniedziałku do piątku mam zajęcia) spędzaliśmy w mieszkaniu jego rodziców (on jest tam zameldowany). Z przyczyn mi niewiadomych mąż (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 625 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 624 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 623 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 622 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".

 • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań.

 • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 613 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej.