e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Lipiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo własności rzeczy ruchomych

  Czy pozostawiony pod adresem stałego zameldowania (ale w budynku nie będącym moja własnością) komputer i inne przedmioty typu sprzęt AGD i RTV (potwierdzone zakupy FV) należą do dóbr osobistych i jak mogę je odzyskać gdy właściciel budynku odmawia mi wstępu do niego, a ponadto grozi pobiciem?

 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu sp.z o.o.

  W połowie miesiąca lipca złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa zarządu spółki zoo. Zostałem odwołany uchwałą rady nadzorczej, która jest w statusie spółki organem powołującym oraz odwołującym. Jakich formalności powinienem jeszcze dopełnić by nie odpowiadac w majestacie prawa, (...)

 • Sprzeciw na urzędowym formularzu

  Na nakaz zapłaty zostały w terminie złożone zarzuty zgodnie z art. 126 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd odrzucił sprzeciw, uzasadniając, że nie wniesiono go na formularzu SpN. Czy to jest zgodne z procedurą? Czy nie powinien pouczyć stronę bez adwokata zgodnie z Art. 5 kpc. ? Czy nie powinien (...)

 • Zawieranie umów przez internet

  Chciałbym świadczyć przez internet usługi związane z tworzeniem stron WWW. Jak wyglada zawieranie umowy przez internet?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1012 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1011 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz przetworów mlecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1010 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1009 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1008 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1007 z 2002

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1006 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o wykonywaniu rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1005 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie zaliczenia drogi w powiecie gryfickim do kategorii dróg powiatowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1004 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

 • Monitor Polski Poz. 503 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

 • Monitor Polski Poz. 502 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 501 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 500 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 499 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.