e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Lipiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Forma umowy spółki cywilnej

  Czy aneks do umowy spółki cywilnej, zawierający postanowienie o przyjęciu dodatkowych wspólników do społki, który został podpisany kilka miesięcy temu i nigdzie nie zarejestrowany (ani w Urzedzie Miasta ani w Urzedzie skarbowym) obowiązuje czy też można go wypowiedzieć będąc jednym z (...)

 • Zmiana nazwiska

  W maju tego roku wyszłam drugi raz za mąż. Zostawiłam nazwisko pierwszego męża i dodałam drugie. Czy mogę to zmienić i zrezygnować z nazwiska pierwszego męża, a pozostać przy nazwisku jednoczłonowym obecnego męża?

 • Rozwiązanie umowy spółki cywilnej

  Czy konieczne jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego przy rozwiązaniu spółki cywilnej (dwuosobowej) jeśli wspólnik występuje ze spółki i przekazuje mi wspólnie zakupione rzeczy (chodzi o parę ksiązek - nieduża wartość). Jakie odnośne sformułowanie należy w związku z tym umieścić (...)

 • Aport w sp.z o.o.

  Czy do spółki z o.o. można wnieść aportem nieruchomość( ziemia, budynek) w momencie zakładania tej spółki czy lepiej po jej utworzeniu zakupić w/w grunty na tę spółkę. Czy środki trwałe- meble antyczne( po wycenie ) mogą być przedmiotem aportu?

 • Zwrot dobrego towaru

  Czy zgodnie z prawem można oddać zakupiony towar do sklepu. Towar nie posiada wad i został zakupiony 2 dni temu?

 • Zatrudnianie na umowę o dzieło

  Czy można zatrudnić na umowę o dzieło lub zlecenie osobę uczącą się ale już pełnoletnią nie mającą jeszcze własnego numeru NIP? Czy zaliczka na podatek może zostać odprowadzona np na rodzica takiej osoby, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym?

 • Prawo do alimentów a rozdzielność majątkowa

  Czy współmałżonek może ubiegać się o alimenty dla siebie, mimo iż wcześniej została zniesiona wspólnota majątkowa między małżonkami?

 • Ustne ustalenia wspólników spółki cywilnej

  Czy ustalenia ustne między wspólnikami spółki cywilnej są obowiązujące, czy też muszą mieć wyłącznie charakter pisemny?

Interpretacje podatkowe



 • Stawka VAT na sprzedaż garaży.

  W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam. Zgodnie z art. 2 ust. (...)

Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 1055 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1016 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1015 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1014 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1013 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2002 r. z dnia 4 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Monitor Polski Poz. 531 z 2002

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 528 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 527 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 526 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 525 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 524 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 523 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 522 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Skarbu Państwa lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski Poz. 521 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury.

 • Monitor Polski Poz. 520 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

 • Monitor Polski Poz. 519 z 2002

  Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

 • Monitor Polski Poz. 518 z 2002

  Zarządzenie Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 517 z 2002

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 516 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 515 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 514 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 513 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski Poz. 512 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr 111-47-02 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji.

 • Monitor Polski Poz. 511 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr 111-46-02 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji.

 • Monitor Polski Poz. 510 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr Z. 110-37-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 509 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr Z. 110-36-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 508 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2002 r. nr Z. 110-35-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 507 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. nr 112-7-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 506 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2002 r. nr 115-7-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 505 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. nr 115-6-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 504 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wezwania organów administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach.