e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Sierpień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1165 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1164 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1163 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1162 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1161 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych.