Archiwum 23 Wrzesień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Służba wojskowa studentów

  Służba wojskowa stanowi powszechny, choć nie przez wszystkich oczekiwany i akceptowany obowiązek. W przypadku studentów, obowiązek ten można było wypełnić po studiach. Najnowsza zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony umożliwiła też odbycie przeszkolenia wojskowego w trakcie (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1299 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1298 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1297 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1296 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1295 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu uzdatnienia mięsa warunkowo zdatnego do spożycia oraz postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1294 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1292 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1291 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1290 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1289 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1288 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1287 z 2002

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1286 z 2002

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach.