e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 9 Wrzesień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kwalifikowana większość głosów

  Co to jest "większość kwalifikowana" ?

 • Umyślne pozostawienie rzeczy przez najemcę

  Nowi właściciele mieszkania chcą wymeldować lokatora, który jest zameldowany w ich mieszkaniu tymczasowo. Od kilku miesięcy lokator ten przebywa w innym miejscu (u swoich rodziców), gdzie był przez wiele lat zameldowany na stałe, jednak ostatnio wymeldował się stamtąd. Co można zrobić z (...)

 • Wyjazd za granicę a obowiązek meldunkowy

  Jestem zameldowany na stałe w Polsce. Jestem obywatelem Polski i Australii - posiadam podwójne obywatelstwo. Urodziłem się w Polsce i tu spędziłem 27 lat swojego życia. Przebywam w Polsce albo w Australii - okresy kilku miesięczne albo roczne. Czy istnieje obowiązek zmiany zameldowania stałego (...)

 • Zasady wypłacania dywidendy

  Kiedy i na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda z tytułu posiadanych akcji firmy.

 • Alimenty a nieorzekanie o winie

  Czy w przypadku zaniechania przez sąd orzekania o winie, żona może rościć sobie prawo do alimentów zarówno dla dziecka, jak i dla siebie ?

Artykuły i poradniki

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1216 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1215 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1214 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1213 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1212 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia ekspertów i tworzenia funduszu nagród w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1211 z 2002

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzonej w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1210 z 2002

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Biurem Policji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 3 października 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1209 z 2002

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1208 z 2002

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1207 z 2002

  Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1206 z 2002

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1205 z 2002

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1204 z 2002

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1067 z 2002

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.