Archiwum 28 Styczeń 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obowiązek meldunkowy pod określonym adresem

  Z informacji uzyskanych w Państwa serwisie rozumiem, że można się meldować w domu letniskowym, ale trzeba podać adres. Moja działka ma tylko numer ewidencyjny gruntów, nie ma numeru domu. Czy pomimo tego mogę się zameldować ponieważ gmina robi mi ogromne trudności?

 • Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

  Czy adwokat strony w trakcie rozwodu ma prawo wglądu w dokumentację medyczną strony przeciwnej. Czy psychiatra wydając opinię na żądanie Sądu ma prawo nie informować pacjenta, że Sąd o taką opinię wystąpił i że tenże psychiatra taką opinię wystawił?

 • Stawiennictwo oskarżonego prywatnego na rozprawie

  Czy oskarżony w sprawie z oskarżenia prywatnego ma obowiązek uczestniczyć w rozprawie głównej? Jakie kroki podejmuje sąd w razie jego niestawiennictwa na rozprawie?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Dokumentu poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r., sporządzonego w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 111 z 2003

  Dokument Poprawek do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzonych w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. i poprawionych przez Konferencję Pełnomocników w Kyoto dnia 14 października 1994 r. sporządzony w Minneapolis dnia 6 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 110 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzonym w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 109 z 2003

  Protokół dostosowujący aspekty handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzony w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 102 z 2003

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 101 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 100 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 99 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 98 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 97 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 96 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 95 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 94 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 93 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 92 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 91 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 90 z 2003

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 89 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 88 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 87 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 86 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 85 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 84 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2002 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 83 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 82 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 81 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 80 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 79 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2002 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 78 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 77 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 76 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2002 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2003

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie niezbędnych działań mających na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego

NA SKÓTY